Apmācības programma

“Speciāla šaušanas sagatavošana”

1. Programmas mērķis – apsardzes un drošības specialistu (apsargu, inkasentu, miesassargu u.t.t.) šaušanas apmācība, šaušanas un iemaņu līmeņa paaugstināšana.

2. Programmas uzdevums – apmācīt drošam rīcībām ar ieroci, nostiprināt šaušanas iemaņas pa stacionāriem mērķiem, apmācīt šaušanai kustībā, paaugstināt reakciju, iemācīt rīcībām ar ieroci pašaizsardzības situācijās.

3. Programmas īlgums – 8 stundas.

4. Planotais rezultāts – iemaņu iegūšana efektīvai ieroču izmantošanai pašaizsardzības nolūkos.

5. Kursa maksa: 270€

Programmas saturs:

1). Drošības tehnika rīcībās ar ieroci. Pamata informācija par drošības tehniku. Drošas manipulācijas ar ieroci – kustību atstrādāšana.

2). Šaušana no statīskas pozicījas. Prakse. Ķermeņa pozicīja šaušanai. Roku un ācu pozicīja. Ātra temēšana. Šaušana no statīskas pozīcijas.

3). Šaušana kustībā. Prakse. Šaušana no dažādam pozīcijam (stāvot, sēžot, guļot). Šaušana kustībā un ar pozicīju maiņu.

4). Pašaizsardzības šaušana. Prakse ar speciālas video programmas izmantošanu. Uz ekrāna modelējas dinamiska bīlde ar dažādam uzbrukuma situācijam. Šavēja uzdevums ir adekvāti noreaģet uz uzbrukuma situāciju un savlaicīgi pielietot ieroci pašaizsardzībāi. Programma ļauj realistīski modelēt situāciju un izmantot reālu šaujamieroci apmācībai.

Pēc apmācības pabeigšanas tiks izsniegts starptautiskais International Bodyguard & Security Services Association sertifikāts.